↓ ONLINE EDITOR ↓

Umožňuje pridať text, emoji alebo vytvoriť koláž priamo v editore. Magnetky sa vytvárajú po jednej, po pridaní do košíka môžete začať nový návrh magnetky.